گیتابو
    Item 1 of 0

    حرکت عجیب پانته آ بهرام در جشنواره فیلم فجر

    پانته آ بهرام تو کنفرانس خبری فیلم “شنای پروانه” که تو حاشیه جشنواره فیلم فجر سی و هشتم برگزار می شد موقع صحبت شالشو برداشت و گفت این شکلیم من...
    8 ماه پیش
    © 2020