گیتابو

بخشنامه بانک مرکزی راجع به انتقال مبلغ بالای یک میلیارد

8 ماه پیش اخبار اقتصادی و اجتماعی

بخشنامه بانک مرکزی در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی: از این پس در نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت «بابت» در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه شود و تصویری از اسناد در پرونده تراکنش نگهداری گردد.

بانک بخشنامه پول میلیارد
0
    © 2020